2 småbørn der leger

Børnehuset Fårevejle

Vi består af to afdelinger der ligger i Fårevejle Stationsby og er tæt på naturen, både på og udenfor legepladserne.

I Børnehuset arbejder vi med børnefællesskaber, da det at kunne indgå i sociale relationer er en forudsætninger for livet efter børnehaven. 

Alle skal ikke være bedste venner men alle skal være en respekteret del af fælleskabet, hvilket kræver, at vi anerkender andres behov – vilje og følelser.

Så det øver vi os på.

Afdelingerne

Børnehuset består af to afdelinger: 

Blomsterhaven 
ligger på Tuborgvej 28 og rummer vuggestue og børnehave.

Fuglehaven
ligger på Risegårdsvej 2 og rummer småbørnsstue og børnehave samt 5 pladser til børn med særlige behov.

Hver gang du gør noget barnet kan selv, hindrer du dets udvikling

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Børnehuset Fårevejle.

Særlig praktisk for Børnehuset Fårevejle

Om os

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2023 - Børnehuset Fårevejle

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os i Blomsterhaven på 59 62 02 04.

Tuborgvej 28, 4540 Fårevejle
Mandag
kl. 6.00-16.45
Tirsdag
kl. 6.00-16.45
Onsdag
kl. 6.00-16.45
Torsdag
kl. 6.00-16.45
Fredag
kl. 6.00-16.00

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Børnehuset Fårevejle - Blomsterhavens hovedpostkasse.

Fremmøde

Du kan ringe til os i Fuglehaven på 59 65 36 52.

Risegårdsvej 2, 4540 Fårevejle
Mandag
kl. 6.15-16.30
Tirsdag
kl. 6.15-16.30
Onsdag
kl. 6.15-16.30
Torsdag
kl. 6.15-16.30
Fredag
kl. 6.15-16.00